logo
 
 
ทะเลแหวก

ทะเลแหวก


ทะเลแหวกเกิดจากสันทรายจากเกาะ 3 เกาะคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด น้ำจะลดระดับดุจทะเลแหวกออก จนกลายเป็นหาดทรายขาวสะอาดเชื่อมเกาะสองเกาะอย่างน่าอัศจรรย์

ทะเลแ หวกสามารถชมได้ดีที่สุดในช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุดในแต่ละวัน โดยเฉพาะในวันก่อน และหลังวันขึ้น 15 ค่ำ ราว 5 วัน

ฤดูกาลท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เกาะทัพ

เป็นเกาะเล็กๆ มีหาดทรายเฉพาะด้านใต้ยามน้ำลด
หาดทรายทางด้านใต้นี้จะเชื่อมต่อกับแนวสันทรายของเกาะปอดะนอก
กลายเป็นสะพานธรรมชาติยาวประมาณ 200 เมตร
แม้จะเป็นหาดทรายเล็กๆ แต่เม็ดทรายละเอียดและขาวมาก น้ำทะเลใส

เกาะหม้อ

เป็นโขดหิน ไม่มีชายหาดให้ขึ้นไปบนเกาะ น้ำทะเลใสสะอาด เกาะหม้อ
อยู่ห่างจากเกาะทัพ เพียง 70 เมตร หากน้ำลดจะมีสันทรายเชื่อมต่อกัน
สามารถเดินจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งได้

เกาะปอดะนอกหรือเกาะไก่หรือเกาะด้ามขวาน

เกาะรูปร่างประหลาดซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะอันหลากหลาย
เนื่องจากชะง่อนผาที่ยื่นออกมาทางด้านใต้ทำให้ผู้พบเห็น
เกิดจินตนาการต่างๆกันไปบ้างก็เห็นเกาะคล้ายกับส่วนหัวของ
ไก่บ้างก็เห็นเป็นด้ามขวานที่วางตั้งอยู่แต่ฝรั่งตาน้ำข้าวกลับมองเห็นเป็น
ป็อบอายตัวการ์ตูนดังในสมัยยังแรกรุ่นหรือบางท่านอาจจะยังอยู่ใน
วัยอ่อนเดียงสากำลังนอนคาบไปป์อย่างมีความสุขท่านสามารถดำผิว
น้ำชมปะการังน้ำตื้นหรือปะการังแข็งได้ที่เกาะไก่นี้แต่ความสมบูรณ์
ของปะการังก็คงไม่อาจเทียบเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ห่างไกล
จากผืนแผ่นดินใหญ่ ความประทับใจที่ท่านจะได้พบก็คงจะเป็นหาดทราย
ขาวทอดยาวเคียงคู่ไปกับน้ำทะเลสวยใสกับปลาลายเสือฝูงใหญ่ที่ม
ีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศที่มักจะมารอคอยต้อนรับ และพร้อมที่จะเล่น
กับผู้มาเยือนอยู่เสมอ

 

unseen krabi

การเดินทาง

ทะเลแหวก ไม่มีเรือโดยสาร การมาเที่ยวเกาะห้องต้องเช่าเรือมา มีทั้งเรือหางยาว และเรือ Speedboat ราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมัน สอบถามราคาได้ที่ท่าเรืออ่าวนาง ราคาจะประหยัดและสะดวกสำหรับคณะที่มากันเป็นหมู่คณะ

หรืออีกแบบหนึ่งคือ เที่ยวโดยซื้อแพคเก็จทัวร์ สะดวกไม่ต้องติดต่ออะไรมาก ตอนเช้ามีรถไปรับถึงโรงแรม ตอนเย็นไปส่งกลับถึงโรงแรม หรือถ้าเดินทางมาโดยรถทัวร์ ลงรถแล้วรออยู่ที่ท่ารถ บขส. ตอน 8.00 - 8.15 น. จะมีรถไปรับถึงที่ท่ารถ คนเดียวหรือสองคนก็มาได้  รถจะวิ่งรับตามจุดไปเรื่อยๆ แล้วพามาลงเรือที่อ่าวนาง

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวทะเลแหวกจะเป็นการพ่วงโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปด้วย เรียกว่า ทัวร์ 4 เกาะ ประกอบด้วย ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง